!
" Tarbiyah itu proses. 
Jangan kerana kita yang fasik, proses itu terhenti."
-Nur-