Saturday, September 27, 2014

Terus


Teruslah bergerak, hingga kelelahan itu lelah mengikutimu. 
Teruskan berlari, hingga kebosanan itu bosan mengejarmu.
Teruskan berjalan, hingga keletihan itu letih bersamamu.
Teruskan bertahan, hingga kefuturan itu futur menyertaimu.
Teruskan berjaga, hingga kelesuan itu lesu menemanimu.
-Ustaz K.H Rahmat Abdullah


BARAKALLAHU LANA :)

No comments: